Это новая версия сайта. Перейти на старую

Это новая версия сайта. Перейти на старую

Сайт Human Rights Embassy разработан при поддержке Литовского посольства в Республике Молдова
Новая версия сайта разработана в рамках проекта Интерньюс Понимание аудиторий и цифровая поддержка (AUDS) при поддержке Шведского агентства по международному развитию, Sida

Правозащитники требуют восстановления вещания телеканала NIT

Международная правозащитная организация «Посольство Прав Человека» потребовала восстановления вещания телекомпании NIT на время судебного разбирательства. Об этом говорится в Заявлении организации, распространенном во вторник. «Решение Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) о лишении телекомпании NIT лицензии на вещание подрывает свободу выражения в Республике Молдова и нарушает право, в особенности русскоязычного населения, на получение информации», - говорится в Заявлении правозащитной организации «Human Rights Embassy» (Посо

КСТР обвинили в нарушении прав русскоязычных

Лишение телеканала NIT лицензии на вещание подрывает свободу выражения и нарушает русскоязычное население Молдовы права получать информацию. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили в общественной организации "Human Rights Embassy" (Посольство прав человека). Организация призывает КСТР приостановить действие этого решения и восстановить вещание NIT, как минимум, на время судебного разбирательства, а в дальнейшем эффективно пользоваться более мягкими мерами в своей работе. "Безусловно, к работе NIT можно относиться по-разному, к этому телеканалу можно п

Прокуроры в Молдове должны быть вне политики

NGO призвали власти воздержаться от назначений в прокуратуру по политическим критериям В обращении NGO, цитируемом "ИНФОТАГ", высказано требование, чтобы процедура назначения и увольнения Генерального прокурора была изменена как можно скорей, чтобы исключить возможность его назначения и снятия с должности по политическим критериям. В документе напоминается, что недавно одна из партий заявила о желании "получить" пост Генерального прокурора в качестве вознаграждения за то, что в партии якобы "отказались от должностей, которые им полагались

Cazul NIT provoacă discuţii! VEZI CINE cere RESTABILIREA emisiei postului de televiziune!

Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) de a retrage licenţa de emisie a postului de televiziune NIT subminează libertatea de exprimare în Republica Moldova şi încalcă dreptul, în special al vorbitorilor de limbă rusă, în vederea obţinerii informaţiilor, declară organizaţia pentru apărarea drepturilor omului "Human Rights Embassy" (Ambasada Drepturilor Omului). Organizaţia solicită CCA de a suspenda această decizie şi de a restabili difuzarea NIT cel puţin pe parcursul procesului de judecată şi de a utiliza, pe viitor, măsuri mai blânde în cadrul activităţii sale. Săptămâna trecută, preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, a declarat că decizia de a retrage licenţa de emisie pentru postul de televiziune NIT este una legală, bazată pe probe şi dovezi. „Pe parcursul a trei ani a fost monitorizată minuţios activitatea postului de televiziune NIT şi s-au depistat abateri de la normele legale. CCA

Nu mai vrem procurori pe criterii politice!

După ce liberalul Mihai Ghimpu şi-a exprimat dorinţa de a obţine funcţia de procuror general, pentru că ar fi renunţat la funcţii ce reveneau PL-ului potrivit angajamentelor politice, mai multe ONG-uri au solicitat clasei politice din Republica Moldova să se abţină de la nominalizări în Procuratură pe criterii politice şi să modifice cât mai rapid procedura de numire şi de destituire a procurorului general. „Potrivit Constituţiei şi legii, Procuratura trebuie să fie independentă de Executiv şi Legislativ. Totuşi, în Republica Moldova Procuratura a fost şi încă este acuzată de manifestarea unei atenţii excesive faţă de realităţile politice, iar această percepţie se datorează, într-o mare măsură, modului de alegere a procurorului general al Republicii Moldova", se arată în apelul ONG-urilor. Apelul este semnat de Ambasada Drepturilor Omului, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, As
Image
Новая версия сайта разработана в рамках проекта Интерньюс Понимание аудиторий и цифровая поддержка (AUDS) при поддержке Шведского агентства по международному развитию, Sida 

Контакты

Наш офис

ул. Сфатул Цэрий, 17MD-2012, Кишинев, Молдова(вход со двора)

Телефон

+373 22 920 700

Email

info@humanrightsembassy.org