Это новая версия сайта. Перейти на старую

Old site link(ro)

Aceasta este o nouă versiune a site-ului. Du-te la vechi

Site-ul Human Rights Embassy a fost elaborat cu sprijinul oferit de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova
Noua versiune site-ului a fost elaborată în cadrul proiectului Internews Audience Understanding and Digital Support, finanţat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Sida
„Să oprim tortura în Moldova”

„Să oprim tortura în Moldova”

Proiectul „Să oprim tortura în Moldova" este elaborat şi va fi realizat de către Human Rights Embassy (Ambasada Drepturilor Omului) cu suportul Programului de granturi mici al Proiectului „Atlasul Torturii", finanţat de Comisia Europeană. Proiectul are drept scop crearea unui website specializat, care urmează a deveni o sursă cuprinzătoare de informaţie pentru publicul larg din Republiga Moldova (de pe ambele maluri ale Nistrului), victime ale încălcărilor drepturilor omului privind drepturile şi măsurile eficiente de apărare a victimelor torturii şi tratamentului inuman şi degradant la nivel naţional, regional şi internaţional.   Avem intenţia de a crea o sursă de informaţii utile atât pentru victime, cât şi pentru potenţialele victime ale încălcărilor drepturilor omului, dar şi pentru grupuri profesionale care lucrează pe dosare de tortură, tratament inuman şi privare ilegală de libertate, orientânt grupul-ţintă spre o luptă eficient
Проект «Клуб Прав Человека»

Проект «Клуб Прав Человека»

Стратегическая цель: Содействие уважению и соблюдению прав человека в Республике Молдова (включая Приднестровский регион) посредством активного использования норм международного права прав человека. Задачи: • Содействие повышению уровня профессиональных знаний в сфере прав человека среди адвокатов, адвокатов-стажеров и преподавателей международного права, прав человека, уголовного права, уголовного и уголовно-процессуального кодекса ВУЗов Молдовы (включая Приднестровский регион); • Расширение доступа к информационным ресурсам в

Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi

    Human Rights Embassy (Ambasada Drepturilor Omului) şi Centrul de reabilitare a victimelor torturii «Memoria» (RCTV "Memoria") au onoarea să vă informeze despre începutul Proiectului "Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" ("Electronic Human Rights Education for Lawyers") în Republica Moldova. Proiectul "Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi" este desfăşurat în cadrul Programului reţelei Human Rights House "Dreptul Internaţional în Advocacy" ("International Law in Advocacy"), elaborat şi realizat în cooperare cu organizaţiile partenere ale Human Rights House Foundation. Proiectul îşi propune să stabilească legătură între avocaţii din ţările CSI, furnizând, prin intermediul reţelei Internet, materiale educaţionale în domeniul drepturilor omului, elaborate de către un grup de experţi internaţionali şi naţionali. Procesul educaţional este controlat de o echipă de manageri, parten

“Stop Torture in Moldova”

The most wide spread forms of the Human Rights violation in Moldova are torture, other ill-treatment and unlawful detention. The Project "Stop Torture in Moldova" aims to contribute to the realization of the freedom from torture, inhuman or degrading treatment or punishment in Moldova (including Transnistrian region). This will be achieved by raising legal awareness and consultancy on protection mechanisms for victims of torture and arbitrary detention among general public and victims of human rights violations. The relevant Moldovan authorities will also be targeted, being monitored for taking measures on increasing and observing safeguards against torture and other ill-treatment in police custody and penitentiary system, combating impunity, and preventing further violations.
Image
Noua versiune site-ului a fost elaborată în cadrul proiectului Internews Audience Understanding and Digital Support, finanţat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Sida

Biroul nostru

str. Sfatul Țării, 17 MD-2012, Chișinău, Moldova(intrare din curte)

Telefon

+373 22 920 700

Email

info@humanrightsembassy.org