Это новая версия сайта. Перейти на старую

Old site link(ro)

Aceasta este o nouă versiune a site-ului. Du-te la vechi

Site-ul Human Rights Embassy a fost elaborat cu sprijinul oferit de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova
Noua versiune site-ului a fost elaborată în cadrul proiectului Internews Audience Understanding and Digital Support, finanţat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Sida

Clubul Drepturilor Omului: Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, 1997-2012

Sâmbătă, 8 Decembrie, în incinta Bibliotecii Publice de Drept a avut loc o nouă întâlnire a Clubului Drepturilor Omului, dedicată subiectului executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova în anii 1997-2012. În calitate de expert în faţa avocaţilor a evoluat Vladislav Gribincea, avocat, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.   "Republica Moldova se află printre primele ţări semnatare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului (Convenția) după numărul cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea Europeană), cu circa 1,000 de cereri anual. Până la sfârșitul anului 2011, Curtea Europeană a pronunțat 227 hotărâri în cauzele moldovenești. În doar două hotărâri nu a fost constatată o violare a Convenţiei. În baza acestor hotărâri, Guvernul Republicii Moldova a plătit peste EUR 12.8 mil. Dintre acestea, peste EUR 9.2 mil. au fost acordate prin doar două hotărâr

Клуб Прав Человека: Основные рекомендации для представителей и заявителей в процедурах перед ЕСПЧ.

30 Ноября 2012 в Публичной Библиотеке Права прошла очередная встреча Клуба Прав Человека посвященная основным рекомендациям для представителей и заявителей в процедурах перед ЕСПЧ.   Приглашенный эксперт - Юрий Левинте (Iurie Levinte). Презентация эксперта, равно как и организованная дискуссия в рамках Клуба, была сосредоточена на ряде практических рекомендаций, касающихся наиболее распространенных ошибок заявителей и их представителей в процедурах перед Европейским Судом по правам человека. Выводы эксперта базируются на его богатом практич

Libertatea de exprimare şi de asociere: de la teorie la practică

Pe 29-30 septembrie, la Moscova, a avut loc conferinţa regională "Libertatea de exprimare şi de asociere: de la teorie la practică". La conferință au participat avocaţi, apărători ai drepturilor omului şi experţi din cinci ţări – Azerbaijan, Belarus, Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă. În cadrul conferinţei, la care au fost prezenți circa 70 de participanţi, avocaţii şi juriştii din Moldova au avut posibilitatea să discute cu colegii din Azerbaidjan, Belarus, Ucraina şi Federaţia Rusă întrebările privind acordarea unei asistenţe juridice operative şi prompte victimelor încălcării dreptului la libertatea de exprimare, de întrunire şi de asociere. Expertul naţional al Proiectului "Instruire la distanţă în domeniul drepturilor omului pentru avocaţi", reprezentantul Human Rights Embassy Veaceslav Ţurcan a subliniat importanţa schimbului de experienţă şi informaţii dintre avocaţi pe care l-a făcut posibil conferinţa: "Fiecărui avocat t

Клуб Прав Человека: «Мировая практика механизмов по мониторингу и оценке качества юридической помощи»

16 Ноября 2012 в Публичной Библиотеке Права прошла очередная встреча Клуба Прав Человека посвященная мировой практике механизмов по мониторингу и оценке качества юридической помощи.   Приглашенный эксперт из Великобритании Роджер Смит (Roger Smith) представил информацию о том, какие механизмы существуют в мире по мониторингу и оценке качества юридической помощи, и обсудил с практикующими адвокатами и правозащитными организациями Молдовы ситуацию с качеством юридической помощи в Молдове для разработки последующих рекомендаций. Роджер Сми

Региональная конференция «Свобода слова и ассоциаций: От теории к практике»

Проект "Дистанционное обучение адвокатов правам человека" в рамках программы «Международное право для защиты общественных интересов» Сети домов прав человека Региональная конференция «Свобода слова и ассоциаций: От теории к практике» 26.09.2012// 29-30 сентября 2012 года в Москве состоится региональная конференция «Свобода слова и ассоциаций: От теории к практике» для адвокатов, правозащитников и экспертов из Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Украины, России. В рамках конференции будут затронуты самые острые проблемы установления пределов са
Image
Noua versiune site-ului a fost elaborată în cadrul proiectului Internews Audience Understanding and Digital Support, finanţat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Sida

Biroul nostru

str. Sfatul Țării, 17 MD-2012, Chișinău, Moldova(intrare din curte)

Telefon

+373 22 920 700

Email

info@humanrightsembassy.org